Jag får ofta en fråga när jag jobbar med personligutveckling. Vad är det vanligaste felet man gör varför kommer man inte vidare i sin utveckling? Otryggheten och rädslan i att inte veta om det okända och våga släppa taget. Man vet vad man har och även om det inte är vad man vill ha så väljer man att stanna kvar i det. Mål är till stor hjälp eller rättare sagt veta om vart man är på väg är en bra start och då krävs det att titta framåt.

Urban Gattzén


Liknande inlägg: