Urban Gattzén

En sak jag lärt mig genom åren är att se på saker och ting mer än en gång och från olika håll. Innan var det som om jag stod i ett rum där alla rätta svar fanns och inget mer gavs utrymme. Ju äldre jag blivit så har väggarna i det rummet först förvandlas till dörrar. Då krävdes en ansträngning av mig för att öppna dem och se. Idag finns oftast varken väggar eller dörrar utan rummet är obegränsat. Jag kan fortfarande erinra min tidigare känsla med att alltid på grund av delvis rädsla bara se det från mitt synhåll men nu vet jag bättre. Insikter om sig själv är en av det finaste av upptäckter men kan ibland kännas ont. Men med lite distans så är det som en stor kram från någon som verkligen älskar en. / Urban Gattzén skrivit från hjärtat den 2/7 2013