Ros - Urban Gattzén

En ros är alltid vacker det ser man bara man ger sig tid till att stanna upp.