Urban Gattzén

Något dom flesta känner till och vet men ändå när vi står inför det är det så svårt Varför ? Rädslan är förankrad i egot själen har nyckel till balansen i livet. Att träna på att befinna sig en stund varje dag i själen gör skillnad. Där finner man ro och hjälpen med att balansera egot som går för högtryck i mångas vardag. Jakten på att duga jakten på det materiella jakten på att få andras gillande jakten på allt som ligger till grund för stress och till många av våra sjukdomar. Nu står 2015 inför dörren om ni själva ger er i julklapp att möta själen en kvart varje dag i ett år kan ni redan nu veta resultatet samma tid nästa år.

 


Liknande inlägg: