Urban Gattzén

Om man har svårt att släppa fram sina känslor är oftast självkänslan låg. Då förlitar man sig gärna på sin omgivning och släpper inte fram sina egna. Det är inte hälsosamt utan tvärtom, ge dig denna fundering en stund till eftertanke. Våra egna känslor äger vi själva och dom får ingen annan än vi själva råda över. Släpp fram känslorna dom är en stor del av dig själv som inte mår väl om dom stängs inne.


Liknande inlägg: