Hamrén och Gattzén

Vi reagerar med rädsla och riktar vår kritik som vi inte förstår eller ogillar bort från oss själva. I grunden är det en rädsla vi bär inom oss tänk om att dom tar våra jobb eller att vi missar EM. Inte en sekund finns tanken hos flyktingar att dom ska stjäla av oss dom vill bara överleva. Hamrén har inte en tanke på att vi ska förlora han vill ta oss till EM. Två olika rädslor som kommer inifrån oss själva som vi själva har skapat. Bryt ett mönster och börja en resa som du själv hade önskat du fått ta del av om det varit DU som varit drabbad! untitled