Urban Gattzén

En positiv känsla är guld värd så att ägna tid till att minnas stunder man tyckt om bör man ge utrymme till regelbundet. Jag har upptäckt att ju mer jag roar mig med detta desto mer minnen från mina bardomsår tränger igenom. Härom dag kom ett minne tillbaka när julgransförsäljaren gjorde kväll och vi ungar lekte indian och cowboys i den tillfälliga granskogen som stod på fotbollsplanen. Även dofterna från denna vinterkväll kom fram det har inte hänt tidigare.


Liknande inlägg: