Urban Gattzén

Mycket tid går åt för att omgivningen skall förstå våra val och beslut. Deras input är oftast från deras hjärtan och dom vill oss bara väl. Men dom har aldrig hela bilden av vårt inre ej heller vårt undermedvetna med när dom ger oss råd. Vår egen dialog med vår själ är viktigare än att alla ska förstå våra beslut och vägval här i livet.