Urban Gattzén - Harmoni

Harmoni är för mig är en känsla och ett tillstånd som bara ger och gör gott. Där befinner jag mig emellanåt nu mer ofta än när jag var yngre och det hänger ihop med saker som jag släpper och slutar lägga kraft på. Ju mer man släpper ju större utrymme ger man sig själv och större utrymme får harmonin. Så tror jag vad tror du ?

Trevlig helg till dig vem du nu är som läser dessa små rader.