Urban Gattzén

Recept på att hålla ihop är att lyssna men också höra vad som sägs. Ta sedan in och förstå känslan i det den andra vill förmedla. Le därefter då besvarar du med kärlek. Känslor är så individuellt och personligt och var och ens sanning det är det som gör oss till dom vi är.


Liknande inlägg: