Urban Gattzén

Återigen är jag någonstans i Sverige och utbildar i personligutveckling, glädjen är det som driver mig. Idag hade vi en övning i det personligavarumärket. När man får ta del av deltagarnas glädje se deras ögon ibland fyllas av en glädjetår. Över hur deras kollegor ger dem feedback som parkerar i deras hjärtan smälter man. Kanske har det med åldern att göra när man påverkas mer av andras lycka än att inte behöva vara i centrum själv. Alla har sidor som är enastående men inte alla känner till dom, så man behöver påminnas och egentligen är det ju hela tiden en och samma sak nämligen kärlek.


Liknande inlägg: