Ikea Gattzén

När utvecklingen sker i en takt som gör att man hinner njuta är den som bäst. Inte ligga för det som sker för då blir jakten en drivkraft. jag gillar att få ta del av det som sker i en takt jag hinner smälta in. Då hinner jag att ta in omgivningens reaktioner som gör att jag växer och vill ge tillbaka av det jag får.