Urban Gattzén

En av mina energikällor är ungdomar och idag möter jag tillsammans med en vän 25 stycken som i sommar skall få pröva på att driva ett eget företag. Glöden, entusiasmen & förväntningarna fyller lokalen. Att få vistas tillsammans med dessa ungdomar är obeskrivbart. Hur dom hela tiden kliver över trösklar och utveckar sin självkänsla och sitt självförtroende måste upplevas. Kunskap är aldrig en börda utan en nyckel till att öppna nya väger för framtiden.