Urban Gattzén

Ordspråk och citat har alltid fascinerat mig dom har en förmåga att påverka mitt innersta. Nyfikenheten kring personerna som skapat dom är också stor vilken upplevelse ligger till grund för dessa kloka ord. Tänk att få sitta ner med dessa personer och få höra deras insikter och reflektera just som dom skrivit ner sina klokheter. På något vis tror jag att dom just i dom ögonblicken har tillgång till sitt innersta djup och är i själens boning. Kanske kan man hitta dit genom att meditera eller åka till ett kloster och bara vara. På min “too do” lista för 2015 har jag skrivit just detta en vecka på kloster. Inget just nu står i vägen för att det ska bli av så mellan jul och nyår blir min lista klar över min egen utveckling under 2015. Så i den bästa av världar kommer besökte att infalla under nästa år ! Vad skriver du på din lista ?