Urban Gattzén

Den amerikanske psykologen Wayne Dyer hjälper dig att förstå varför du reagerar som du gör och ger dig samtidigt lättföljda råd om hur du skall kunna bli kvitt dina problem. I likhet med många omvälvande idéer är Dyers tes anmärkninsvärt enkel. Du bestämmer över dig själv! Vi har bara detta enda liv. Sluta upp med att undra över vad andra tycker och tänker – lev ditt eget liv i stället ! Bestäm dig för vad du vill och följ det ! Varför vara olycklig när möjligheterna att vara lycklig – på dina villkor- är oändliga?


Liknande inlägg: