Urban Gattzén -  Idéboken

Det gäller inte bara att få idéer, utan att ta vara på dem också!
Med den här nya idéboken får du en inspirationskälla för att utveckla nya idéer.

Ett redskap för att öka din kreativitet.
Boken medvetandegör nyskapandets process och i vilken situation och miljö du löser problem bäst.


Liknande inlägg: