Urban Gattzén

När jag ser en mur så kommer oftast två känslor fram först. Den ena är en stabil känsla och den andra är ett hinder som ska övervinnas. Det finns fler exempel på bilder som ger mig olika känslor. Ibland ser jag bara bilden, då är kreativiteten påslagen och alla sinnen påkopplade. Detta gäller även musik den har också förmågan att känna av min sinneställning. Det finns mycket runt omkring oss som ger oss positiva energier. Att veta vad är hälsosamt och är en bra sak att omge sig med.


Liknande inlägg: