Urban Gattzén

När man lär sig att se det lilla har man sedan länge funnit sig själv.

Är det så enkelt ? Hittar man sig själv bara genom att släppa det stora och bara våga börja om. Ta fart på nytt inte fokusera på allt som alla andra ser och bara ge sig själv tid att börja om. Ensam i början men nyfiken inte veta målen utan lita på det som sker. Se och lyssna på sånt man aldrig tidigare sett. När man börjar ge utan att tänka och trivs med det är man långt fram på livets stig.