Ibland vet man inte värdet av ett ögonblick förrän det har blivit till ett minne

Urban Gattzén

En positiv känsla är guld värd så att ägna tid till att minnas stunder man tyckt om bör man ge utrymme till regelbundet. Jag har upptäckt att ju mer jag roar mig med detta desto mer minnen från mina bardomsår tränger igenom. Härom dag kom ett minne tillbaka när julgransförsäljaren gjorde kväll och vi ungar lekte indian och cowboys i den tillfälliga granskogen som stod på fotbollsplanen. Även dofterna från denna vinterkväll kom fram det har inte hänt tidigare.Häxan från Portobello

Urban Gattzén

I Paulo Coelhos nya roman möter vi häxan från Portobello, Athena, en ung kvinna som dubbas till häxa för sin profetiska förmåga.
Hon föds i Transsylvanien men överges som liten flicka av sin romska mor och adopteras bort. De nya föräldrarna för henne till Beirut, men när kriget bryter ut i Libanon fl yttar familjen till London. Där lär Athena känna den man som blir far till hennes barn och de gifter sig, men
äktenskapet blir kortvarigt.
Genom moderskapet väcks Athenas tankar på kvinnan som födde henne till världen, och för att förstå varför hon blev bortlämnad bestämmer Athena sig för att resa till Rumänien och söka rätt på sin biologiska mamma. Men en resa leder sällan enbart dit man har tänkt sig, och Athenas upptäckter kommer att förändra hennes och hennes medmänniskors liv, för alltid.
Återigen utforskar Paulo Coelho kvinnans värld och de teman som älskas av så många läsare världen över: andlighet, relationer, öde och frihet.